વિશ્વમાં પરિવર્તન, એક સમય પર એક ખેડૂત

ખેડૂતોના જ્ઞાનમાં વધારો કરવા માટે તેમના વિસ્તારમાં ક્રિયાત્મક મુદ્દા અને આધુનિક મહિતીની જરૂર હોય છે. માયક્રોપ ખેડૂતની જરૂરિયાતોને ખેત યોજનાના સ્વરૂપમાં નિરાકરણ પૂરુ પાડે છે. દરેક ખેડૂત માટે અનુકૂલિત.


નાના ખેડૂતોના વર્તમાન સંકટ

ખેત-યોજના


ખેત-યોજના નાના ખેડૂતોને ઉત્પાદન વધારવા માટે 'શું કરવું' અને 'ક્યારે કરવું' એ વિશે માહિતી આપે છે. તે ખેડૂત મિત્ર અને ખેડૂતને અદ્યતન મોબાઇલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને પહોંચાડાય છે, અને તેને મોટી માહિતીની પૃથક્કરણવિદ્યા અને ભૌગોલિક સ્થિતિની પધ્ધતિઓ પર આધારીત અલ્ગોરીધમ પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને મેળવવામાં આવે છે.

પ્રવૃત્તિઓનું કૅલેન્ડર

પાક માટે જરૂરિયાત પ્રમાણે અનન્ય ખેતીની યોજનાઓ બનાવવી.

સારા પ્રયાસો

શ્રેષ્ઠ અને તાજેતરની ખેતી પદ્ધતિઓ પર આધારિત છે

જમીન માપણી

આવશ્યક ઉત્પાદકને મેળવવા માટે જરૂરી માહિતી ભેગી કરીને જીઓ ફેન્સીંગ.

ઉત્પાદનોની બધી જ માહિતી

ભલામણો સાથે સંબંધિત ગુણવત્તાયુક્ત ઉત્પાદકો માટે માહિતી

ઓર્ડરનું વ્યવસ્થાપન

બધા જરૂરી ઉત્પાદકોનો ઓર્ડર એક ક્લિક કરીને કરો.

ચેતવણીઓ અને સૂચનાઓ

પ્રવૃત્તિઓ વિશે ચેતવણીઓ અને સૂચનોના સ્વરૂપમાં સમયસર અપડેટ્સ

ચાલો વાત કરીએ

કોઈપણ માહિતી અથવા પ્રશ્નો માટે અમારો સંપર્ક કરો. માયક્રોપની ટીમ ખુશીથી તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપશે. તમારે માત્ર આ ફોર્મ ભરવાનું છે. ચાલો વાત કરીએ અને નિરાકરણ સુધી પહોંચીએ.

વધુ માહિતીની જરૂર માટે માયક્રોપ

ખેડૂત મિત્ર બનવામાં રસ ધરાવનાર

માયક્રોપ સાથે સહયોગ કરવા માગો છો

નિગમિત સામાજિક જવાબદારી માટે અમારી સાથે જોડાઓ